Stellar

Tag: เรียนต่อเยอรมัน

The Best ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (เชียงใหม่)

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศม ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

IQ Education and Visa Services

OEC Global Education เป็นหนึ่งในศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสมาชิก และ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ เทียก้า (TIECA) โดยผู้บริหารของเรา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆและช่วยงานบริหารสมาคมฯ

OEC Global Education ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ

OEC Global Education เป็นหนึ่งในศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสมาชิก และ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ เทียก้า (TIECA) โดยผู้บริหารของเรา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆและช่วยงานบริหารสมาคมฯ

ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ TSAB

Educatepark (บริษัท เซนทอรี่ จำกัด) ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี 2004 โดยมี วัตถุประสงค์หลักคือ ให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการไป เรียนต่อ ศึกษาต่อ ที่ต่างแดน ตั้งแต่ ระดับ High School, ป.ตรี ป.โท,วิชาชีพ รวมถึง เรียนภาษาที่ประเทศเข้าของภาษาด้วย

ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ Educatepark

Educatepark (บริษัท เซนทอรี่ จำกัด) ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี 2004 โดยมี วัตถุประสงค์หลักคือ ให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการไป เรียนต่อ ศึกษาต่อ ที่ต่างแดน ตั้งแต่ ระดับ High School, ป.ตรี ป.โท,วิชาชีพ รวมถึง เรียนภาษาที่ประเทศเข้าของภาษาด้วย
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS

Open