Stellar

Tag: เรียนต่ออเมริกา

Advice For You ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Advice For You (Thailand) แอดไวส์ ฟอร์ ยู (ประเทศไทย) ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเชื่อถือได้ ด้วยคำแนะนำและข้อมูลที่ชัดเจน ตรงความจริง และ การให้บริการแบบเป็นกันเอง โดยที่เราจะให้คำแนะนำจากประสบการณ์ตรง และวิธีการแก้ไขปัญหาแบบผู้ที่เคยผ่านปัญหานั้นๆ มาก่อน

GSS: Global Student Service ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาจากประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ และ นิวซีแลนด์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2013 ดำเนินการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

RSU STUDY ABROAD ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศจาก อังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย ฯลฯ สร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ และโปรแกรมร่วมซึ่งตอนนี้เปิด Joint Program ป. โท อยู่ซึ่งตอนนี้มี 6 มหาวิทยาลัยกว่า 28 สาขาวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ได้มีโอกาสปรับตัวก่อนไป

Wish Education ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาจากประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ และ นิวซีแลนด์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2013 ดำเนินการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

The Best ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (เชียงใหม่)

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศม ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

STUDY OVERSEAS CENTRE ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ(TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลก ในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจน จรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ

AU Study

ศูนย์ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา สิงคโปร์ เป็นต้น และAU Study ยังเป็นสมาชิกของสมาคมแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (TIECA)

Smile Campus แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัท Smile Campus International เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษานักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อต่างทุกประเทศ เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2007 ส่วนมากจะเน้นเป็น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน มัลทา จีน ญี่ปุ่น มาเลย์เซีย สิงคโปร์

WE STUDY INTER เรียนต่ออเมริกา

We Study inter เป็นที่ปรึกษา และ ตัวแทนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนแขนงต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และหลายๆประเทศทั่วโลก จุดมุ่งหมายของเรานั้น คือ การมองถึงโอกาสที่ดีที่สุดของน้องๆแต่ละคนในการศึกษาต่อมาเป็นอันดับแรก

EdNet บริการศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัทเอ็ดเน็ทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ คณะผู้บริหารของ EdNET ล้วนแต่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงในฐานะนักเรียนต่างชาติ และมีความเข้าใจสถานการณ์และปัญหาต่างๆที่นักเรียนไทยต้องเผชิญเป็นอย่างดี
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS

Open