Stellar

Tag: เรียนต่อนิวซีแลนด์

Advice For You ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Advice For You (Thailand) แอดไวส์ ฟอร์ ยู (ประเทศไทย) ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเชื่อถือได้ ด้วยคำแนะนำและข้อมูลที่ชัดเจน ตรงความจริง และ การให้บริการแบบเป็นกันเอง โดยที่เราจะให้คำแนะนำจากประสบการณ์ตรง และวิธีการแก้ไขปัญหาแบบผู้ที่เคยผ่านปัญหานั้นๆ มาก่อน

GSS: Global Student Service ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาจากประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ และ นิวซีแลนด์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2013 ดำเนินการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

Wish Education ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาจากประเทศอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ และ นิวซีแลนด์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2013 ดำเนินการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

The Best ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (เชียงใหม่)

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศม ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

STUDY8 แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

Study8 เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน สิงคโปร์และสหราชอาณาจักร (UK) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

STUDY OVERSEAS CENTRE ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ(TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลก ในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจน จรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ

AU Study

ศูนย์ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา สิงคโปร์ เป็นต้น และAU Study ยังเป็นสมาชิกของสมาคมแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (TIECA)

Smile Campus แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัท Smile Campus International เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษานักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อต่างทุกประเทศ เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2007 ส่วนมากจะเน้นเป็น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน มัลทา จีน ญี่ปุ่น มาเลย์เซีย สิงคโปร์

WE STUDY INTER เรียนต่ออเมริกา

We Study inter เป็นที่ปรึกษา และ ตัวแทนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนแขนงต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และหลายๆประเทศทั่วโลก จุดมุ่งหมายของเรานั้น คือ การมองถึงโอกาสที่ดีที่สุดของน้องๆแต่ละคนในการศึกษาต่อมาเป็นอันดับแรก

At Education สถาบันแนะแนวด้านการศึกษาต่อ

บริษัทแอ็ทเอดยูเคชั่น เป็นสถาบันแนะแนวด้านการศึกษาแบบครบวงจร จัดตั้งโดยกลุ่มนักศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนจากต่างประเทศโดยตรง ทั้งในอังกฤษ ออสเตรเลีย และอเมริกา
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS

Open