Stellar

Australia

Academic World

เป็นการรวมตัวกันของคนไทยที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมาแล้วหลายปี เดินทางมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก เราขอใช้ประสบการณ์จริงเพื่อมาแนะนำหลักสูตรการเรียนและให้ข้อมูลการใช้ชีวิตในต่างประเทศแก่ทุกท่านที่สนใจเดินทางไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย...

K&O Migration and Education Services

เรามีนโยบายมุ่งเน้นที่จะบริการนักเรียนต่างชาติในด้านการศึกษา และด้านวีซ่า โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเฉพาะทาง เรามีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือ และให้ขื้อมูลกับนักเรียนไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ จากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักมานานกว่า 18 ปี เราได้รับความไว้วางใจ ทั้งจากนักเรียนและผู้ปกครองมากกว่า 5000 คน ที่เลือกให้ K&O ดูแล

IQ Education and Visa Services

OEC Global Education เป็นหนึ่งในศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสมาชิก และ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ เทียก้า (TIECA) โดยผู้บริหารของเรา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆและช่วยงานบริหารสมาคมฯ

OEC Global Education ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ

OEC Global Education เป็นหนึ่งในศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสมาชิก และ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ เทียก้า (TIECA) โดยผู้บริหารของเรา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆและช่วยงานบริหารสมาคมฯ

Select Inter ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย

Select Inter ก่อตั้งขึ้นที่เมืองซิดนีย์ และให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อให้นักเรียนต่างชาติ ที่สนใจมาศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลทั้งด้านการศึกษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนที่นี่

Freedom Study ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

Freedom Study เป็นตัวแทนแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศอันดับหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงยาวนานกว่า 10 ปี มุ่งเน้นงานที่มีคุณภาพ-มาตราฐาน โดยยึดถือการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าเป็นหลัก

AVSS (Australian Visa & Student Services)

AVSS ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย 30 แห่ง และ โรงเรียนและสถาบันทั้งเอกชนและรัฐบาล สถาบันวิชาชีพ มากกว่า 100 แห่งให้เป็นตัวแทนของพวกเขา ในทุกๆปีเราได้ช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติหลายพันคน ทำตามความฝันในการไปเรียนที่ออสเตรเลียได้สำเร็จ

Australian Centre ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย

ศูนย์ให้บริการแนะแนว ด้านการศึกษาต่อ ในประเทศออสเตรเลีย แบบครบวงจรโดยบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากจะเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียน มากกว่า 35,000 คน ที่นักศึกษานานาชาติตลอดจน นักเรียนไทยได้ให้ ความไว้วางใจใช้บริการ

Niche Migration & Education ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย

Niche Migration & Education เป็น registered migration agent ในเมืองบริสเบน มีใบประกอบการอย่างถูกต้อง เรามี JP (Justice of the Peace) ให้บริการรับรองเอกสารทั่วไปรับทำวีซ่าหลายประเภท รวมไปถึงวีซ่านักเรียน

ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ TSAB

Educatepark (บริษัท เซนทอรี่ จำกัด) ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี 2004 โดยมี วัตถุประสงค์หลักคือ ให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการไป เรียนต่อ ศึกษาต่อ ที่ต่างแดน ตั้งแต่ ระดับ High School, ป.ตรี ป.โท,วิชาชีพ รวมถึง เรียนภาษาที่ประเทศเข้าของภาษาด้วย
Open