โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ WASEDA JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE SCHOOL

0
2412

ABOUT

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2545 ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นและเครือสหพัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน โดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะตั้งอยู่ที่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนสาทรใต้ ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียนชาวไทยพร้อมทั้งเพิ่มหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อสนองตอบความต้องการของนักเรียน จากความสำเร็จของศิษย์เก่าจำนวนมากของโรงเรียนทั้งการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นรวมถึงการศึกษาต่อที่ประเทศ

ญี่ปุ่น เป็นแรงผลักดันสำคัญให้โรงเรียนตั้งมั่นที่จะขยายโอกาสการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยต่อไปเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น

สำหรับในประเทศญี่ปุ่น Waseda เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลก (The World Top 200 Universities) มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลายท่านก็จบจากมหาวิทยาลัย Waseda

ดังนั้น การผนึกกำลังเพื่อก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติวาเซดะ ศรีราชา ระหว่างมหาวิทยาลัย Waseda กับเครือสหพัฒน์จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติแห่งนี้

หลักสูตรของโรงเรียน

 • โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 • วิธีการสอนของวาเซดะจะเป็นลักษณะแบบ Direct Method คือ การสอนภาษาญี่ปุ่น ด้วยภาษาญี่ปุ่น โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนอย่างแท้จริง สร้างความคุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้เรียนด้วยบรรยากาศเดียวกับการเรียนในห้องเรียนในประเทศญีปุ่น

CONTACT

เว็บไซต์: http://www.waseda.ac.th

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ (กรุงเทพฯ) Bangkok

 • ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 501 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
 • วันและเวลาทำการ: ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โทรศัพท์(Tel): 0-2670-3456
 • แฟกซ์(Fax): 0-2670-3460
 • โทรศัพท์มือถือ(Mobile phone)Thai: 089-139-2662
 • ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ English: 080-269-0678
 • อีเมล (E-mail): info@waseda.ac.th

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ ศรีราชา จ.ชลบุรี Sriracha

 • ที่อยู่: เลขที่ 9 หมู่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
 • โทรศัพท์: 038-338-999
 • แฟกซ์: 038-339-991
 • โทรศัพท์มือถือ: 083-605-2234
 • อีเมลล์: wasedasriracha@gmail.com

โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ Chiang Mai

 • ที่อยู่: เลขที่ 17/14 ถนนกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-211-888
 • แฟกซ์: 053-216-455
 • โทรศัพท์มือถือ: 089-139-2662,093-907-7015
 • อีเมล์:  chiangmai@waseda.ac.th
Facebook Comments