GSS: Global Student Service ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

0
539

ABOUT

“The World Wild Advanced Education Services”

บริษัท โกลบอลสติวเด้นท์เซอร์วิส จำกัด (Global Student Service co.,ltd) เป็นบริษัทที่มีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาในเชิงการพัฒนาแบบครบวงจร (Advanced Education Services) โดยเน้นการศึกษาที่ให้ประสบการณ์ทางด้านภาษา การฝึกทักษะในการแก้ปัญหา และการใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัทฯ ทำหน้า ที่เป็นตัวแทนในการคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา, โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน, โครงการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงโครงการฝึกงานในต่างแดน

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการวางแผนการก่อตั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2544 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท โกลบอลสติวเด้นท์เซอร์วิส จำกัด ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยมีนักเรียนนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ เจาะลึกและเข้าใจถึงความ ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ เน้นการบริการที่มีคุณภาพ และมีหลักในการคัดเลือกองค์กร ที่มีความน่าเชื่อถือในต่างประเทศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่การเป็น “อันดับหนึ่งในเรื่องสถานที่และการบริการ”      

โดยเรามีนโยบายที่ไม่ขายฝัน ไม่สร้างภาพ และไม่หลอกลวง ดังนั้นตลอดระยะเวลาในการดำเนินการ บริษัท ฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนทั้งภาครัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมถึงตัวแทนในประเทศต่าง ๆ อธิเช่น ประเทศไทยกับอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษและเครือจักรภพ, องค์กรในยุโรป ออสเตรเลีย และที่อื่นๆ

บริการต่างๆ

  1. หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (English Course, TOFEL, IELTS, GMAT, GRE and etc.)
  2. โครงการฝึกงานต่างประเทศ Internship/Trainee in USA และ UK
  3. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่นๆ (Cultural Exchange Program: Work & Travel in USA)
  4. โครงการเรียนและฝึกงานต่างประเทศ (Study & Work in Canada และ UK)
  5. โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา (Student Exchange or Home Stay)
  6. โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Courses) ช่วงปิดเทอมกลาง และปิดเทอมใหญ่
  7. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad) ทั้งระดับ High School, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก
  8. การบริการขอวีซ่าสำหรับประเทศต่างๆ (Visa Service)
  9. การบริการอื่นๆ เช่น การจัดหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด (Air Ticket) การขอคืนภาษี (TAX Refund) การออกบัตรนักศึกษา (ISE Card) การทำประกันชีวิต และสุขภาพในต่างแดน (Insurance) การจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ (Telephone Card)

ดังนั้นนักศึกษาผู้ซึ่งสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องตระหนัก และทำความเข้าใจกับโครงการอย่างถ่องแท้เพราะการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ นักศึกษาจะต้อง ทำการปรับตัว และทำความเข้าใจกับสังคมในต่างประเทศ จะต้องอยู่และเรียนรู้ถึงวิธีการคิด วิธีการทำงาน วิธีการปฏิบัติตนของผู้คนที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ ซึ่งมี ความแตกต่างของเชื้อชาติอย่างมาก

CONTACT

โกลบอลสติวเด้นท์เซอร์วิส จำกัด (Global Student Service co.,ltd) อยู่ย่านรังสิต ใกล้สวนสนุก DreamWorld  ห่างจาก Future Park Rangsit เพียง 10 นาที อยู่ติดถนนใหญ่ระหว่างคลอง2 ก่อนขึ้นสะพานคลองสาม

 • ที่อยู่: 967/156 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 16/1 ซอย 46 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
 • โทร: 081-812-3600 (สายด่วน) 094-946-5452, โทรสาร 02-5498542
 • Website: http://www.gssthailand.com
 • Email: info@gssthailand.com
Facebook Comments