STUDY8 แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

0
300

ABOUT

Study8 เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน สิงคโปร์และสหราชอาณาจักร (UK) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

Study8 เห็นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเชื่อในกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ lifelong learning process เราจึงอยากมีส่วนร่วมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นี้ด้วยการให้ข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ รวมทั้งช่วยประสานงาน ติดต่อกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในต่างประเทศ และให้คำแนะนำต่าง ๆ อาทิเช่น การเลือกที่เรียน การเลือกหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าครองชีพในต่างประเทศ ที่พัก การทำวีซ่า เป็นต้น

เราให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับนักเรียนและผู้สนใจ

บริการต่างๆ

  • เราให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรวิชาชีพ เช่น เรียนภาษา เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรพยาบาล เรียนทำอาหาร และอื่น ๆ ทั้งนี้เราให้บริการฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายกับนักเรียนและผู้สนใจ
  • เรียนที่ไหนดี เรียนหลักสูตรอะไรดี ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มีทุนการศึกษาไหม พักที่ไหนดี และคำถามอีกมากมายที่คุณอยากได้คำตอบ

ประเทศที่ดูแล

  • นิวซีเเลนด์
  • สหราชอาณาจักร
  • ออสเตรเลีย
  • จีน
  • สิงคโปร์
  • ไอร์แลนด์

CONTACT

Facebook Comments