พัฒน์ จากคนไทยจบตรีธรรมดาๆ สู่ตำแหน่งใน United Nations ที่สวิสต์เซอร์แลนด์

1
20414

Q: ช่วยแนะนำตัวเองให้รู้จักกันหน่อยค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อพัฒน์ (Paddy) พัฒนา จินดาปราณีกุล อายุ 28 ปี จนการศึกษาปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนนี้ทำงานตำแหน่ง Associate Portfolio Support Officer อยู่ที่สำนักงานบริหารจัดการโครงการแห่งสหประชาชาชาติ United Nations Office for Project Services (UNOPS) สำนักงานภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสต์เซอร์แลนด์

โปรเจ็คที่ผมรับผิดชอบอยู่ตอนนี้คือ Cities Alliance ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกที่ทำงานเกี่ยวกับการลดความยากจนในชุมชนเมือง (urban poverty reduction) และสนับสนุนบทบาทของเมืองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals)

หน้าที่หลักๆที่ผมทำจะเป็นการประสานงานและดูแลงานทางด้าน operations และ project management ในภาพรวมระหว่างสำนักงานเลขาธิการของ Cities Alliance ที่บรัสเซล สำนักงาน UNOPS ที่เจนีวาและสำนักงานใหญ่ที่โคเปนเฮเกนและฟิลล์ออฟฟิตในประเทศต่างๆ เช่น บราซิล ตูนีเซีย ไลบีเรีย กานา เป็นต้น
งานของผมจะครอบคลุมทั้งด้าน HR, Procurment, Finance, Admin และ Grant Managemnt คือเกือบทุกด้านของ project/programme management เลยก็ว่าได้

Q: เผื่อมีหลายคนไม่รู้ว่า United Nations ทำอะไรกันแน่…อยากให้พัฒน์เล่าหน่อยว่า UN นี่ทำอะไรบ้างคะ

UN ทำตั้งแต่การธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และการธำรงค์กฏหมายระหว่างประเทศ

โครงสร้างของ UN ประกอบไปด้วย 6 เสาหลัก ได้แก่ สมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สำนักเลขาธิการ และ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงคณะมนตรีภาวะทรัสตี (ปัจจุบันยุติการทำงานแล้ว) ซึ่งนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เป็นกองทุน โครงการ และองค์การเชียวชาญพิเศษต่างๆ เช่น UNDP, UNFPA, UNICEF, UNESCO, UNHCR เป็นต้น

สำหรับองค์กรที่ผมทำอยู่ United Nations Office for Project Services (UNOPS) เป็นหน่วยงานพิเศษของ UN ที่เชี่ยวชาญทางด้าน operations UNOPS เป็นองค์กรเดียวของ UN ที่ไม่พึ่งพิงเงินสนับสนุนของประเทศสมาชิกและหารายได้ด้วยตนเอง UNOPS ทำงานสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆของสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกของสหประชาติและสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศต่างๆที่ครอบคลุมงานทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริการจัดการทางการเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ของ UNOPS อยู่ที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

Q: กว่าพัฒน์จะได้เข้ามาร่วมทำงานกับ UN ต้องผ่านอะไรมาบ้างคะ

การได้ทำงานกับองค์การสหประชาชาติถือว่าเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆ ตอนเด็กๆผมรู้สึกว่าคนทำงาน UN เป็นอะไรที่เท่ห์และยิ่งใหญ่มาก ตั้งแต่สมัยตอนเรียนมัธยม ผมจะพยายามสมัครเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่หน่วยงานในเครือสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศต่างๆจัด

ผมเริ่มต้นเข้าไปเป็นอาสาสมัครและร่วมทำกิจกรรมให้กับชมรมเยาวชนธนาคารโลกและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย จากการทำกิจกรรมผมได้เรียนรู้บทบาทเกี่ยวกับการทำงานขององค์การสหประชาชาติมากยิ่งขึ้น ได้รู้ว่าองค์การสหประชาชาติคืออะไรและจริงๆแล้วทำงานอะไรบ้าง ซึ่งจากกิจกรรมอาสาสมัครช่วงนั้นทำให้ผมยิ่งรู้แนวทางตัวเองว่าเราอยากจะทำงานสายนี้จริงๆ

ระหว่างที่เรียนที่ธรรมศาสตร์ผมก็ได้พยายามสมัครเข้าไปฝึกงานตามองค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราได้ลองเข้าไปทำงานจริงและเรียนรู้บทบาทและการทำงานในองค์การระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ตอนนั้นผมได้รับการตอบรับและเข้าไปฝึกงานกับองค์การยูเนสโก (UNESCO) สำนักงานภูมิภาคเอเชียที่กรุงเทพและองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ตามโครงการฝึกงานของสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ช่วงกำลังจะเรียนจบปริญญาตรีผมก็ไล่สมัครงานตามหน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ช่วงนั้นผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แย่และกดดันมาก ผมสมัครงานไปหลายสิบที่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ในที่สุดผมก็ได้เรียกเข้าไปสัมภาษณ์และได้งานงานกับองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง หลังจากอยู่ได้ประมาณ 8 เดือน ก็ได้รับอีเมล์ให้ไปสอบและสัมภาษณ์จาก UNOPS

ตอนนั้นดีใจและกดดันมาก เพราะเป็นการเรียกสัมภาษณ์งานครั้งแรกของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ตอนสัมภาษณ์รู้สึกประหม่าและกดดันมากแต่ในสุดความฝันของผมก็เป็นจริง ผมได้รับคัดเลือกเข้าไปทำงานกับ UNOPS ตำแหน่ง Operations Assistant งานที่ UNOPS ที่กรุงเทพช่วงแรกๆจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ HR และ Admin ซะส่วนใหญ่ ระหว่างที่ทำงานผ่านไปได้หนึ่งปีผมได้รับโอกาสย้ายไปทำงานให้กับสำนักงานภูมิภาคเอเชีย ของ UNOPS ซึ่งเพิ่งย้ายมาเปิดสำนักงานที่กรุงเทพ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานทางด้าน project management โดยภาพรวมซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดไปทำงานตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผมทำงาน UNOPS ที่กรุงเทพได้สามปีกว่าก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องขยับขยายหรือตัดสินใจทำบางอย่าง ช่วงนั้นผมชั่งใจระหว่างการลาออกไปเรียนปริญญาโทกับการโยกย้ายงานไปทำในหน่วยงานอื่นๆขององค์การสหประชาชาติ

Q: สุดท้ายแล้วเลือกอะไรระหว่างไป “เรียนต่อโทต่อ” และ “ทำงานต่อ”

ตอนนั้นผมได้เลือกลองสมัครงานตำแหน่งปัจจุบันที่เจนีวา และอีกตำแหน่งที่ The Green Climate Fund สำนักงานใหญ่ที่เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นกองทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลก

ผมสมัครไป สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ทั้งสองงานในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งในที่สุดวันที่ฝันของผมเป็นจริงผมได้รับออฟเฟอร์งานจากทั้งสองที่ในวันเดียวกัน! ผมใช้เวลาคิดอยู่พอสมควรจนในที่สุดก็เลือกที่จะตอบรับออฟเฟอร์ที่เจนีวาและย้ายมาทำงานประจำอยู่ที่นี่ ตอนนี้ก็เกือบจะครบหกเดือนแล้วที่ผมย้ายมา

Q: มีทิปอะไรอยากบอกกับคนที่อยากมีโอกาสร่วมงานกับ UN บ้าง
ผมจะบอกเพื่อนๆและทุกคนที่เข้ามาถามเสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “การกล้าที่จะสมัคร” หลายคนเลือกที่จะทิ้งโอกาสเพราะรู้สึกว่ามันไกลเกินตัวหรือยากทั้งที่ไม่ได้ลองพยายามเลย

การที่เราหย่อนใบสมัครโอกาสที่จะได้เรียกสัมภาษณ์อาจจะมากหรือน้อยแค่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ แต่มันก็ยังดีกว่าการที่เราไม่สมัครเลยเพราะโอกาสมันเท่ากับศูนย์ การสมัครงานที่ UN ต้องทำใจโดยเฉพาะตำแหน่งอินเตอร์ เนื่องจากเราต้องแข่งขันกับคนทั้งโลก ในแต่ละตำแหน่งใบสมัครที่ยูเอ็นได้รับจะค่อนข้างเยาะมาก
ทิปที่ผมแนะนำคือสมัครไปให้มากที่สุดและทำใจสบายๆถ้าไม่ได้ก็ลองพยายามต่อไป

Q: แล้วถ้าบางคนไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี…พัฒน์แนะนำอะไรได้บ้าง

สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยผมแนะให้ให้เริ่มต้นทำงานในองค์การพัฒนาเอกชน (NGO) ต่างๆหรือหน่วยงานพัฒนาของรัฐบาลต่างประเทศก่อน เพราะเป็นพื้นฐานที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ หน่วยงานส่วนใหญ่ของ UN จะทำงานในระดับนโยบายซึ่ง UN จะค่อนข้างชอบคนที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการทำงานในระดับปฎิบัติการมาก่อน

ด้วยความโชคดีของการที่กรุงเทพ เป็นที่ตั้งของสำนักงานระดับภูมิภาคของหน่วยงานของ UN ทำให้มีตำแหน่งงานที่จ้างคนท้องถิ่น ที่คนไทยสมัครสมัครเข้าไปทำกันได้ ซึ่งผมแนะนำให้คนที่สนใจขยันเข้าไปดูตามหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงานและลองยื่นใบสมัครเข้าไปดู

Q: พัฒน์ภูมิใจอะไรตัวเองมากที่สุดในชีวิตคะ

ผมภูมิใจที่เป็นเด็กไทยคนหนึ่ง ที่เรียนโรงเรียนรัฐบาล มีแค่วุฒิปริญญาตรี ไม่ได้จบสูงจากต่างประเทศ แต่ก็สามารถทำตามฝันจนสามารถเข้ามาทำงานตำแหน่งอินเตอร์ให้กับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติในเจนีวา

Q: เจอเรื่องอะไรพีคๆกับชีวิตที่ UN หรือในสวิตซ์เซอร์แลนด์บ้าง

ตอนมาเริ่มทำงานแรกๆที่นี่ ก็เจอความ culture shock เลยโดยเฉพาะในการประชุม ในการประชุมทีมครั้งแรกผมเห็นถึงความแตกต่างมากระหว่างที่ไทยกับที่นี่มาก คนที่นี่แอคทีฟมากในที่ประชุม ทุกคนออกความคิดเห็นกันตลอดเวลา ที่นี่ไม่ได้คำนึงถึงความอาวุโสหรือตำแหน่งกัน ทุกคนถกเถียงกันอย่างหนักหน่วงในห้องประชุมแต่พอประชุมเสร็จก็เดินออกมาคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งถ้าเป็นที่เมืองไทยเถียงกันขนาดนี้คงอาจจะมองหน้ากันไม่ติดไปเลย

Q: ชอบและไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับสวิตซ์เซอร์แลนด์

ชอบ
ชอบคุณภาพชีวิตที่สวิสมาก อากาศ น้ำ บ้านเมือง สะอาดสวยงาม รถติดบ้างในชั่วโมงเร่งด่วนแต่ก็ไม่หนักหนาเท่ากรุงเทพหรือเมืองใหญ่อื่นๆ สวนสาธารณะมีกระจายอยู่ทั่วไป
คนสวิส ส่วนใหญ่เป็นคนที่ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลามาก การดีลงานกับคนสวิสเลยไม่ค่อยมีปัญหาและตรงไปตรงมา
ทำเลที่ตั้งของสวิสดีมากอยู่ใจกลางยุโรป ทำให้ง่ายและสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาค

ไม่ชอบ
ค่าครองชีพที่นี่ค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะที่เจนีวากับซูริค
ด้วยภาษาราชการสวิสที่ใช้ถึง 4 ภาษา คือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี และภาษาโรมานช์ ทำให้บางครั้งก็มีอุปสรรคในการสื่อสาร
ที่กรุงเทพอาหารการกิน ร้านค้าต่างๆแทบจะมีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งที่สวิสและหลายประเทศในยุโรป ซุปเปอร์มาเก็ตและห้างร้านต่างๆจะปิดค่อนข้างเร็วและส่วนใหญ่จะปิดวันอาทิตย์ ทำให้ต้องวางแผนดีๆในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆ

Q: ขอหนังสือแนะนำให้ทุกคนต้องอ่าน 1 เล่ม

The Prince เขียนโดย Niccolo Machiavelli

Q: Quote ไหนสอนชีวิตได้ดีที่สุด

What doesn’t kill you makes you stronger.

Facebook Comments