Stellar

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อไอร์แลนด์

ศูนย์แนะแนวการศึกษาที่น่าสนใจ

The Best ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (เชียงใหม่)

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศม ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศ ทั่วโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

STUDY8 แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

Study8 เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน สิงคโปร์และสหราชอาณาจักร (UK) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

AU Study

ศูนย์ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา สิงคโปร์ เป็นต้น และAU Study ยังเป็นสมาชิกของสมาคมแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (TIECA)

Smile Campus แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัท Smile Campus International เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษานักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อต่างทุกประเทศ เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2007 ส่วนมากจะเน้นเป็น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน มัลทา จีน ญี่ปุ่น มาเลย์เซีย สิงคโปร์

WE STUDY INTER เรียนต่ออเมริกา

We Study inter เป็นที่ปรึกษา และ ตัวแทนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนแขนงต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และหลายๆประเทศทั่วโลก จุดมุ่งหมายของเรานั้น คือ การมองถึงโอกาสที่ดีที่สุดของน้องๆแต่ละคนในการศึกษาต่อมาเป็นอันดับแรก
Open